3069WL Rotterdam | +31 628 688 996

Privacy Statement makelaarskantoor LB Huizen B.V.

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de Sewmar en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Daarnaast maakt Sewmar gebruik van rechtenvrije foto’s. Wanneer u deze foto’s wilt gebruiken kunt u deze downloaden op de betreffende websites. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen. De inhoud van de website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Sewmar.